Zapraszamy na edycję 2016

Zapraszamy na kolejną edycję gry miejskiej, w tym roku impreza odbędzie się w niedzielę 18 września 2016, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Dodatkowo informujemy o wprowadzeniu rywalizacji w kategorii Nordic Walking - będziemy nagradzać rywalizację wśród Pań i Panów bez podziału na kategorie wiekowe. 

Można także oglądać szczegółowe wyniki. z 2015 roku

Regulamin 2015

Regulamin

GRY MIEJSKIEJ

– Siedleckiego Rowerowego Rajdu Miejskiego 2016

organizowanego w ramach obchodów Dni Siedlec 2016

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1. Organizator

Leniwce.pl

2. Współorganizatorzy

Samorząd Miasta Siedlce

Agencja Rozwoju Miasta

3. Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Siedlce

4. Termin

Niedziela 18 września 2016 r. Rejestracja godz.10:00-10:45, start godz. 11:00, zamknięcie mety godz. 14:00. Limit czasu dla zawodnika 2 godz. (od godziny startu)

5. Start zawodów, meta zawodów

Start – Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

Meta – Parking przy lodowisku miejskim ul. Bolesława Prusa 6

6. Teren

Trasa rajdu przebiega na terenach miasta Siedlce. Teren w większości zurbanizowany, parki, ulice, tereny zielone.

 

II. RYWALIZACJA

 

1. Uczestnictwo

1)W zawodach biorą udział indywidualni zawodnicy.

2)W rajdzie może uczestniczyć każdy zainteresowany.

3)Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 12 lat, oraz podpisanie pisemnego oświadczenia, o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 12 lat start dozwolony wyłącznie z pełnoletnim opiekunem biorącym odpowiedzialność za startującego, opiekun na starcie musi podpisać oświadczenie.

4)Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną lub swojego sponsora.

 

2. Zasady przeprowadzenia zawodów

1)Zawodnicy poruszają się na ROWERACH oraz PIESZO na etapie pieszym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Każdy zawodnik obowiązkowo powinien posiadać kask oraz oświetlenie roweru, białe światło z przodu oraz czerwone z tyłu (ciągłe lub migające). Na terenie miasta, sędziowie lub Straż Miejska w wyznaczonych miejscach mogą kontrolować wyposażenie.

2)Zawodnicy startują w interwałach czasowych co 1-2 min   ( jeśli będzie więcej niż 60 zawodników interwał startu może zostać zmieniony-  np co 30 sekund) Zawodnik dostaje mapę 3 min przed startem. Zawodnicy zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa rajdu wyznaczona będzie na mapie w postaci punktów kontrolnych na terenie miasta.

3)Droga pomiędzy punktami jest dowolna, a jej wybór należy do zawodników. Kolejność zaliczania Punktów dowolna, punkty na mapie nie są połączone.

4)Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

5)O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje czas pokonania trasy łącznie z karami czasowymi. Za brak PK obowiązuje kara 20 min

Dla kategorii - NORDIC WALKING  trasa około 8-10 km.

III. ZGŁOSZENIA

 

1.Zgłoszenia

Uczestnicy zgłaszają się na zawody w biurze zawodów od godziny 10:00 na terenie parkingu przed Urzędem Miasta, Skwer Niepodległości 2 w dniu 18 września 2016 r.

2.Termin zgłoszeń

Tylko na miejscu w dniu zawodów – limit zgłoszeń 100 osób

3.Wpisowe

Brak wpisowego.

 

6.Kontakt do organizatorów

Paweł Janiak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 502-440-640

Mirosław Krasuski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.695-160-941IV. TRASA RAJDU

 

1. Charakterystyka trasy

Trasa rajdu liczy około 15 km w terenie miejskim z czego około 9-10 PK ( punktów kontrolnych ) do pokonania na rowerze i 5 PK do pokonania pieszo.   Buty na etap pieszy należy zdeponować na starcie - zostaną one przewiezione po starcie na miejsce zmiany dyscypliny i ponownie dostarczone na metę około godz 14:30.


2. Mapa

1)Trasę rajdu uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

2)Na mapie start zaznaczony będzie trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone okręgami i nazwane literami bez kolejności zaliczania. Punkty nie będą połączone. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

 

3. Punkt kontrolny (PK)

Punktem kontrolnym jest biało-pomarańczowy lampion posiadający przyrząd

do potwierdzania - w tym przypadku perforator, pokazowy punkt będzie dostępny na starcie.

 

4. Potwierdzanie obecności na punktach

1)Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

2)Potwierdzenie obecności na PK to odciśniecie dziurek na karcie startowej.

3)Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów podczas zawodów powoduje niesklasyfikowanie zawodnika.

4) PK bedą zabezpieczone linką stalową a w miejscach gdzie nie będzie sędziów dodatkowo kolorowymi karteczkami rozrzuconymi na ziemi - z nadrukowaną literą PK, przy braku PK nalezy pobrać taką karteczkę około 1cmx1cm jako potwierdzenie zaliczenia PK.

 

V. ETAPY TRASY

 

1 etap pokonywany na rowerze - około 9-10 PK od 8 do 13 km, dojazd do mety i tam zmiana obuwia (jeśli ktoś zmienia ) z rowerowego na biegowe i rozpoczynamy etap 2

2 etap pieszy 5 PK od 3 do 5 km. . Obuwie będzie można zdeponować na starcie - zostanie ono przewiezione na metę lub strefę zmian i tam będzie czekać na zawodników. Zawodnik po pokonaniu etapu rowerowego zostawia rower w strefie mety luz strefie zmian i otrzymuje tam mapę na etap pieszy - 5 PK z opisami i nadrukowana kartą startową na ten etap, po zaliczeniu tego etapu kończy zawody na mecie lub kontynuuje jazdę do mety.

 

VI. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 

1.Wyposażenie obowiązkowe

1x sprawny technicznie rower

1x tylne (czerwone) oświetlenie

1x przednie (białe) oświetlenie

1x kask rowerowy

telefon komórkowy

 

2.Organizatorzy zapewniają:

komplet map dla każdego uczestnika

numery startowe dla wszystkich zawodników

napoje i bufet na mecie

obsługę i niezbędny sprzęt podczas zadań specjalnych

dobrą zabawę

 

nagrody

puchary dla 3 najlepszych zawodników w 8 kategoriach

dzieci od 8 do 12 lat – dziewczęta i chłopcy decyduje rocznik urodzenia

młodzież do 17 lat – dziewczęta i chłopcy decyduje rocznik urodzenia

open dla kobiet i mężczyzn

dodatkowa kategoria Nordic Walking M i K

 

VII. LIMIT CZASU

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godz. Od momentu startu zawodnika

Przewidywany czas zwycięzcy trasy - 50 min.

Start odbywa się w interwałach czasowych, w zależności od ilości startujących od 30 sekund do  do 3 min. Mapę zawodnik otrzymuje 3 min przed startem. Nie jest to start masowy.

 

VIII. DYSKWALIFIKACJA

1.W przypadku stwierdzenia braku jednego z elementów wyposażenia obowiązkowego zawodnik nie jest wpuszczany na trasę.

2.Dyskwalifikacja zawodnika może nastąpić:

w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

w przypadku stwierdzenia złamania przepisów ruchu drogowego przez straż miejską, policję, lub sędziów.

 

IX. REZYGNACJA

W przypadku wycofania się zawodnika, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia jednego z organizatorów telefonicznie, nr tel będzie wydrukowany na mapie.

 

X. BEZPIECZEŃSTWO

1.Wszyscy uczestnicy Rajdu Miejskiego  muszą przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przez cały rajd przynajmniej jednego sprawnego telefonu komórkowego.

4.Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

 

XI. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

1.Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie.

2.Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację.

3.Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

4.Obowiązuje kategoryczny zakaz przekraczania torów kolejowych w miejscach do tego nie wyznaczonych.

5.Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

6.Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

7.Można korzystać z GPS

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.

2.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.

3.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczasi pokonywania trasy.

4.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

5.Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.

7.Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 

Strona www rajdu : http://gramiejska.leniwce.pl/